مشاوره های بد مالی که باعث بی پولی می شود

14
74
20:11 1397/10/12

مدیاتک - مشاوره های مالی

 

مشاوره های مالی بسیار بدی وجود دارد. زمانی که من مشاوره ی مالی وحشتناکی را در تلویزیون میشنوم، عصبانی می شوم. چند نفر از این مشاوران، واقعا تخصص دارند؟  آیا شما واقعا باید به توصیه های آنها گوش دهید؟ هنگامی که به سراغ مشاوره مالی می روید، مهمترین چیز این است که منبع آن را در نظر بگیریم.

بخش عمده ای از مشاوره های مالی که شما می شنوید از افرادی است که برای شرکت های سرمایه گذاری متقابل کار می کنند و دستور کار آنها این است که شما پول خود را درآن شرکت ها سرمایه گذاری کنید، آنها دستور کار خودشان را دارند و منافع شما را در نظر نمی گیرند.

در زیر به  برخی از رایج ترین نکات مالی که در شما را در کسب و کار ضعیف می کن اشاره می کنم:

 

1. همیشه راهی برای پس انداز پول پیدا کنید

شما همیشه به نکاتی درباره پس انداز پول توجه می کنید."به جای رفتن به کافی شاپ استارباکس،قهوه را خودتان درست کنید"،"به جای ماشین از دوچرخه استفاده کنید".علت بد بودن این نکات،این است که شما را بیشتر بر روی پس انداز پول متمرکز می کند نه پول سازی.

شما خرید قهوه را متوقف می کنید.دراینصورت هر ماه حدود 100دلار پس انداز میکنید.که چی؟آیا با پس انداز 100دلار در ماه شما ثروتمند می شوید؟شما هر سال فقط 1000دلار ذخیره کرده اید.این مقدار به شما برای خرید خانه یا ماشین دلخواه کمک نمی کند.این مقدار کافی نیست.

شما مشکل پس انداز ندارید. شما مشکل درآمد دارید. توسعه مهارت های کسب درآمد بالا، بهترین راه حل مشکل درآمد شماست.

 

2. پول خود را در شرکتی سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری کردن مقداری پول،شما را ثروتمند نمیکند.اگر شما مقداری از پول خود را به مدت 10یا20یا30سال سرمایه گذاری کنید،چه اتفاقی خواهد افتاد؟وقتی بازنشسته شوید آسوده خاطرنیستید،چون به دلیل وجود تورم ثروتی بدست نیاورده اید.اگر بازار خراب نشود،در بهترین حالت،مقدار کمی پول برای گذران زندگی برای شما باقی می ماند.

شرکت های سرمایه گذاری متقابل می خواهند شما را متقاعد کنند که سرمایه گذاری در این شرکت ها، توصیه مالی خوبی است. چرا؟ آنها می خواهند پول شما را تا زمانی که ممکن است ،حفظ کنند، زیرا پول خود را از پول شما می کنند.

 

3. زیاد کار کردن

زیاد کار کردن، فقط شما را خسته می کند، نه غنی. اگر شما در کسب درآمد مهارت داشته باشید، بدون کار زیاد هم می توانید پول بسیار خوبی بدست آورید. داشتن اشتیاق برای بدست آوردن درآمد اضافی خوب است ، اما فکر نمی کنم که کل روز بیدار ماندن شما را غنی کند.

کتابF.U. Moneyرا بخوانید.این کتاب اهمیت مهارت بالا در زمینه کسب درآمد را به شما نشان می دهد و اینکه چگونه آیندگان خود را از نظر مالی تامین کنید و به روش ایده آل خود زندگی کنید.

آخرین مقالات